Risicoanalyse WGA-ERD

De terugtrekkende overheid spreekt werkgever en werknemer meer en meer direct aan op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van sociale zekerheid, arbo, verzuim en re-integratie. Dit brengt vaak ook een toename van kosten met zich mee. Om partijen hun verantwoordelijkheden te kunnen laten nemen heeft de overheid wet- en regelgeving opgesteld. Voor de meeste werkgevers en werknemers is die wet- en regelgeving ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar.

Toch kan het zinvol zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden die diezelfde wet- en regelgeving biedt om de toegenomen kosten te reduceren. “Maar hoe pak ik dat dan aan?”

De werkgever, waar een werknemer zich heeft ziek gemeld, is gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de kosten van een WGA-uitkering. Hij betaalt hiervoor een jaarlijkse premie, gerelateerd aan de loonsom, aan UWV.  Werkgever kan er voor kiezen deze kosten zelf te dragen. Hij wordt dan Eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten kortweg WGA-ERD.
De werkgever kan dan de WGA-uitkering zelf betalen of deze verzekeren.

Er is een verschil in premie tussen UWV en verzekeraars, omdat beide een andere opbouw van kosten kennen. Daarom kan het aantrekkelijk zijn om WGA-ERD te worden. In veel gevallen ligt de premie van de verzekeraar onder die van UWV. Hierin ligt een mogelijk substantiële besparing voor de werkgever.

Inlooprisico

Bij het aangaan van het eigenrisicodragerschap vallen niet alle WGA-uitkeringen onder de dekking van de verzekering (inlooprisico = “brandend huis”-principe).

Bij de afweging of WGA-ERD zinvol is, is het van groot belang om het inlooprisico goed te laten analyseren. Een verzekeraar geeft in de regel geen inloopdekking, maar wil dit mogelijk wel meeverzekeren.

Uitlooprisico

De verzekeraar betaalt het zogenaamde uitlooprisico. Wanneer de verzekering wordt beëindigd, blijft de verzekeraar de uitkeringen betalen tot het moment dat de werknemer 10 jaar in de WGA zit. Bij een nieuw verzekeringscontract na een contractsperiode WGA-ERD zijn er geen problemen met de meefinanciering van het inlooprisico, omdat dit onder het uitlooprisico van de oude verzekeraar valt.

Re-integratieverantwoordelijkheid

Naast de verantwoordelijkheid voor de betaling van de uitkering heeft de WGA-ERD ook de praktische en financiële verantwoordelijkheid voor re-integratie binnen de eigen risicoperiode van 10 jaar. Veelal draagt de verzekeraar bij in de kosten hiervan.

De totale periode waarover de WGA-ERD verantwoordelijk is voor de re-integratie van (ex-) werknemers is dus 12 jaar!

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de gevolgen van de WGA.