Re-integratiedesk

WGAbalie heeft voor zowel de WGA-ERD, als werkgevers die nog zijn aangesloten bij UWV een antwoord op de vraag: “Welke re-integratiemogelijkheden bestaan er voor mijn (voormalig) medewerkers die een WGA-uitkering krijgen?”.

Onze deskundigen toetsen uw lopende WGA-dossiers op interventiemogelijkheden gedurende de totale looptijd, onafhankelijk van de UWV-planning en adviseren u over de te nemen maatregelen.

Voor meer informatie over de mogelijke re-integratietraject en een opgave van de kosten hiervan kunt u altijd bij de re-integratiedesk terecht. Een door u in te kopen re-integratietraject komt meestal geheel of gedeeltelijk voor vergoeding door UWV of verzekeraar in aanmerking.

Een goede bewaking van WGA-dossiers creëert een win-winsituatie voor alle partijen.