Uw bijdrage

Abonnement

U kunt bij ons een offerte opvragen voor een abonnement op de dienstverlening van WGAbalie.

Dossiercheck

Ook kunt u er voor kiezen om uw lopende WGA-dossiers door ons te laten beoordelen. Deze dossiercheck kan door u op elk gewenst moment bij ons aangevraagd worden. U kunt hiervoor een offerte bij ons opvragen.

Advies bij keuze WGA Eigen risicodragerschap

Bent u nog geen WGA-eigen risicodrager, maar vraagt u zich af of dit voor u interessant kan zijn ? Dan kunt u advies hierover bij ons aanvragen. Dit advies zal na ontvangst van de daartoe door u te verstrekken benodigde gegevens geformuleerd worden door een arbeidsdeskundige.

Bij een positief advies kunt u naast het afsluiten van een WGA ERD-verzekering een abonnement op WGAbalie nemen om zo uw toekomstige WGA-gevallen te laten monitoren en tussentijds te laten checken. Reeds bestaande WGA-gevallen worden door ons opgenomen na een dossiercheck. De vervolghandelingen vallen daarna wel weer onder de strekking van WGAbalie.

Ook kunt u bij een positief advies kiezen voor alleen een WGA ERD-verzekering en besluiten zelf invulling te geven aan uw re-integratieverplichting en, indien u dit nodig vindt, een dossiercheck uit laten voeren. 

Onze standaard is maatwerk !

Klik hier om u in te schrijven of voor meer informatie.
Ook kunt u contact op met WGAbalie op telefoonnummer 0183-699400