WGAbalie.nl: een daadkrachtige en complete oplossing om werkgevers te adviseren, begeleiden en ondersteunen bij

  1. de overweging om WGA EigenRisicoDrager (WGA-ERD) te worden.
  2. de beoordeling en begeleiding van bestaande WGA-gevallen.

De aanpak van WGAbalie is uniek omdat werkgevers vanuit één loket toegang krijgen tot al die deskundigheid die nodig is om de WGA-problematiek het hoofd te kunnen bieden.
Als ondernemer heeft u medewerkers die samen met u uw organisatie vormgeven.
WGAbalie.nl biedt u deskundigen aan die primair de personele kosten binnen uw organisatie willen helpen beheersen.
Ook uw medewerker kan langdurig ziek worden en (daardoor) in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Een toegekende WGA-uitkering brengt voor u als werkgever hoge kosten en voortdurende verplichtingen met zich mee, zelfs als de betrokken medewerker inmiddels uit dienst is! 

De daadkrachtige en gerichte aanpak WGAbalie.nl ondersteunt u bij het zowel het beheersen van de kosten als het invullen van uw re-integratieverplichting.

De inhoud van WGAbalie.nl in het kort